Organizator

Fakultet za tehničke studije u Travniku organizator je Prve međunarodne studentske konferencije grafičke tehnologije i dizajna GeTID-S 2018.

Koorganizatori su:
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište Sjever, Varaždin-Koprivnica

Partneri simpozija su:

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku
Absolute group d.o.o. Travnik

Medijski pokrovitelj:
Časopis Grafx

Partneri:

 

Medijski pokrovitelj:

Koorganizatori:

  

Organizator: