Vijesti iz konferencijskog ureda: Radovi studenata

Četiri najbolja rada studenata koji su učestvovali na radionici “Karakter dizajn” u okviru Prve međunarodne studentske konferencije GeTID-S 2018 su uvrštena u već postavljenu izložbu Braće Durmišević na V nivou Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku gdje su vidljiva svima.