Emir i Edin Durmišević studentima u Travniku predstavili izložbu ” Karakter dizajn”

U okviru Prve međunarodne studentske konferencije GeTID-S u organizaciji Fakulteta za tehničke studije predstavljena je izložba „Karakter dizajn“autora Edina i Emira Durmiševića.

Riječ je o djelima karakter dizajna za određene igre i ilustracije iza kojih stoji deset godina rada namijenjenim kako za klijente u Bosni i Hercegovini, tako i za one van njenih granica. Prema  riječima autora glavni cilj je prikazati javnosti kreativni imaginarni svijet.

„S vremena na vrijeme trebamo se prepustiti fantaziji i imaginaciji koja se u svima nama nalazi“, prenose Durmiševići, te dodaju da je „veoma važan element studentima pokazati ovakvu vrstu kreativnog djelovanja“. „Karakter dizajn je veoma zastupljen izvan granica Bosne i Hercegovine i jako je velika potražnja u raznim industrijama, od gaminga do filma i tako dalje. Pokazat ćemo da se time mogu baviti mladi ljudi u BiH, jer je dostupnost interneta učinila ove projekte mogućim“, ističu braća Durmišević.

Edin i Emir su završili Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. Edin je završio i prestižnu američku školu za animaciju „Animation Mentor“. Ova dva mlada umjetnika proslavila su se filmom „Kamena priča“, koji je prikazan na nekoliko svjetskih i lokalnih festivala.