Trafika grafika

Još jedan zanimljivi sadržaj planiran je u vrijeme održavanja konferencije GeTID-S (30.11.-1.12.2018) na Fakultetu za tehničke studije. Po prvi put organizira se i  predstavljanje studenata u stilu kratkih prezentacija pod nazivom Trafika grafika.

U radu studentske konferencije uz predavanja pozvanih predavača iz oblasti grafičkog dizajna, biti će prigoda za predstavljanje studenata sa svojim dizajnerskim ostvarenjima. Biti će zanimljivo pogledati set prezentacija u kojoj svaki učesnik ima priliku da predstavi sebe i svoj rad kroz prezentaciju od 20 slajdova po 20 sekundi.