Kreativna radionica Karakter dizajn

U sklopu konferencije GeTID-S (30.11.-1.12.2018)., na Fakultetu za tehničke studije održat će se dvodnevna radionica na temu  karakter dizajna.

U radu radionice sudjelovat će student fakulteta iz Bosne I Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije koji u svom programu imaju grafičko inžinjerstvo i dizajn. Kreativne radionice sa studentima na temu Karakter dizajna će održati Emir i Edin Durmišević, a najbolji radovi će biti postavljeni zajedno sa njihovim izložbenim radovima.